• Coaching

"Groei begint bij de wortels"

Psychotherapie kan worden ingezet bij alle in het dagelijks leven voorkomende problemen en die teveel hinder of pijn veroorzaken voor u en uw sociale omgeving. Deze situaties zorgen vaak voor emotionele en/of psychische klachten. Herkent u zich in één of meerdere onderstaande situaties?

  • Stress, burn-out en overspannenheid
  • Problemen op het werk
  • Communicatieproblemen en conflicten
  • Relatieproblemen
  • Rouw en verlies situaties
  • Slaapproblemen en concentratieverlies
  • Klachten van depressieve aard
  • Angsten
  • Onverwerkt trauma

Psychotherapie helpt u om deze klachten te verminderen; u wordt u meer bewust van uw handelen en de (onbewuste) overtuigingen en drijfveren die hieraan ten grondslag liggen. U leert uw eigen hulpbronnen te gebruiken, uw gedrag naar de buitenwereld beter vorm te geven en uw draaglast te verminderen en/of anders te ervaren. Het stelt u in staat om uw teugels van het leven weer in handen te nemen. Uw welzijn en uw persoonlijk functioneren in relatie tot uw omgeving zal hierdoor verbeteren.  

Psychotherapie vindt plaats op afspraak. De praktijk is open op werkdagen van 9.00-17.30 uur. Desgewenst is het mogelijk om 's avonds een afspraak te plannen. Indien u verhinderd bent, kunt u de afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos wijzigen. Bij afzegging van een afspraak, korter dan 24 uur, wordt de sessie in rekening gebracht. Tijdens het traject gelden de algemene bepalingen behorende bij de behandelovereenkomst. Bij de praktijk zijn meerdere parkeerplaatsen beschikbaar. 

 

Tarieven

€ 85,- per uur (individueel), € 127,50 excl. BTW per anderhalf uur (relatietherapie). 

KREADO is geregistreerd bij de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten NVPA en staat ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Veel zorgverzekeraars vergoeden de individuele sessies voor een deel vanuit het aanvullende pakket onder alternatieve geneeswijzen. Op de site van het NVPA kunt u lezen over de vergoedingen voor psychosociale therapie van zorgverzekeraars. Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars en is BTW plichtig. 
grote banner nvpa 72dpiRBCZ logo def 2013 breed LC

Klachtregeling

In het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is KREADO aangesloten bij de SCAG, de geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg.

Mocht er sprake zijn van klacht over de handelwijze van de therapeut, dan kunt u deze indienen bij het NVPA. Zorg er echter voor dat u eerst probeert met de therapeut tot een oplossing te komen. U kunt de therapeut te allen tijde persoonlijk, via email of telefonisch op haar handelwijze aanspreken.

logo scag