• Kreado - Jacqueline De Roos

"Verandering als continue proces"

Projectmanagement

Door alle veranderingen kan het zijn dat u als organisatie tijdelijk extra handen nodig hebt in de vorm van een ervaren projectmanager.

Wij hebben veel ervaring in het tijdelijk projectmatig ondersteunen van organisaties in het onderwijs en de zorg.

Denk hierbij aan het optimaliseren van werkprocessen, het ontwikkelen en implementeren van een nieuw product, een digitaal incidentsysteem of intranet.

Verandermanagement

Organisaties zijn zich voortdurend aan het ontwikkelen, van medewerkers wordt verwacht dat zij hierin meegaan. KREADO gaat ervan uit dat gedragsverandering vooral plaatsvindt als het nut en het effect hiervan zichtbaar gemaakt kan worden.

Bewustwording van eigen handelen beïnvloedt de intrinsieke motivatie en activeert het zelflerend vermogen. Dit zorgt voor een verandering van binnenuit. Wij geloven dat het realiseren van resultaten alleen dan bij medewerkers vanzelfsprekender zal worden.

KREADO adviseert, begeleidt en coacht leiders, teams en individuele medewerkers tijdens zo’n verandering.

Kwaliteitszorg

Wilt u een lean en mean kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem (VMS) waar medewerkers met plezier mee werken? Of uw kritische processen effectiever inrichten? 
 
Al ruim10 jaar begeleiden wij organisaties in de zorg en welzijn bij het optimaliseren van hun (kwaliteits)managementsysteem.
 
Wilt u van HKZ overstappen naar ISO 9001:2015 certificering? Wij hebben inmiddels al meerdere organisaties ondersteund bij het maken van deze overstap.