Skip to main content

"Groei begint bij de wortels"

Therapie 

Integratieve psychotherapie is een therapievorm die werkt vanuit een integratieve mensbenadering. Deze benadering gaat ervan uit dat de verschillende dimensies in een mens (lichamelijk, psychisch, sociaal, spiritueel) elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen. Kenmerkend voor deze therapievorm is ook dat er integratief wordt gewerkt vanuit verschillende psychologische stromingen. Dit betekent dat afhankelijk van jouw hulpvraag er een op maat gemaakt behandelplan wordt opgesteld. Interventies uit de verschillende stromingen die passend zijn voor de hulpvraag, worden besproken en geïntegreerd in de behandeling. 

Integratieve psychotherapie kan worden ingezet bij alle in het dagelijks leven voorkomende problemen en die teveel hinder of pijn veroorzaken. Deze situaties zorgen vaak voor emotionele en/of psychische klachten. Herken je jezelf in één of meerdere onderstaande problemen of klachten?

  • Stress, burn-out en overspannenheid
  • Communicatieproblemen en conflicten
  • Relatieproblemen
  • Rouw en verlies situaties
  • Slaapproblemen en concentratieverlies
  • Klachten van depressieve aard
  • Angstklachten
  • Onverwerkt trauma
  • Laag zelfbeeld

Integratieve psychotherapie helpt je om deze klachten te verminderen; je wordt je meer bewust van je eigen handelen en de (onbewuste) overtuigingen en drijfveren die hieraan ten grondslag liggen. Je leert je eigen hulpbronnen te gebruiken, jouw gedrag naar de buitenwereld beter vorm te geven en jouw draaglast te verminderen en/of anders te ervaren. Het stelt je in staat om het roer van je leven weer in handen te nemen.

EFT relatietherapie

Er kunnen situaties zijn zoals verlies van gezondheid, werk of perspectief die een wissel trekken op de relatie. Het kan zijn dat jullie merken dat door de jaren heen er een emotionele afstand is ontstaan. Wellicht voel jij je door de ander niet meer begrepen of gehoord en ontstaat er bij het minste of geringste irritatie. Of het onderlinge vertrouwen heeft een deuk opgelopen. Enkele voorbeelden die aanleiding kunnen zijn om te besluiten samen in relatietherapie te gaan. 

Binnen de praktijk wordt er bij relatietherapie gewerkt met de EFT methode. EFT staat voor Emotionally Focused Therapy. Deze vorm van relatietherapie is erop gericht om de emotionele band in de relatie weer te herstellen of te verbeteren. In de therapie worden de (negatieve) interactiepatronen die in de relatie zijn ontstaan, verhelderd. Zo ontstaat er ruimte om deze patronen te doorbreken, een nieuwe manier van omgang met elkaar te vinden en jezelf en je partner beter te begrijpen.

Informatie praktijk

De praktijk is open op werkdagen van 9.00-17.30 uur. Desgewenst is het mogelijk om 's avonds een afspraak te plannen. Indien je verhinderd bent, kun je de afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij afzegging van een afspraak korter dan 24 uur wordt de sessie in rekening gebracht. Tijdens het traject gelden de algemene bepalingen behorende bij de behandelovereenkomst. Bij de praktijk zijn meerdere parkeerplaatsen beschikbaar.

In verband met het coronavirus worden de richtlijnen van het RIVM gehanteerd. De afspraak kan gewoon plaatsvinden in de praktijk, mits je geen last hebt van verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of koorts. Bij één of meerdere klachten vindt het gesprek plaats via beveiligd beeldbellen.

Tarieven

€ 90,- per uur, € 127,50 per anderhalf uur. 

KREADO is geregistreerd bij de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten NVPA en staat ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Veel zorgverzekeraars vergoeden de individuele sessies voor een deel vanuit het aanvullende pakket onder alternatieve geneeswijzen. Op de site van het NVPA kun je lezen over de vergoedingen van zorgverzekeraars voor psychosociale therapie.

Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. 

grote banner nvpa 72dpi
RBCZ logo def 2013 breed LC

Klachtregeling

In het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is KREADO aangesloten bij de SCAG, de geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg.

Mocht er sprake zijn van een klacht over de handelwijze van de therapeut, dan kun je deze indienen bij het NVPA. Zorg er echter voor dat je eerst probeert met de therapeut tot een oplossing te komen. Je kunt de therapeut te allen tijde persoonlijk, via email of telefonisch op haar handelwijze aanspreken.

Als de inzet van een klachtenfunctionaris de klacht niet heeft opgelost, dan is de klacht voor een oordeel voor te leggen aan de geschillencommissie.


logo scag